Nejnovější cizojazyčná vydání…

Peníze od Hitlera
Španělské vydání: El dinero de Hitler.
Překlad: Elena Buixaderas. Nakladatelství Galaxia Gutenberg, Barcelona 2015.
Práva prodána do Švédska, Makedonie, Francie, Číny a Srbska.

Příspěvek k dějinám radosti
Slovinské vydání:
 Prispevek k zgodovini radosti. Překlad: Tatjana Jamnik. KUD Police Dubove, Vnanje Gorice 2015.
Polské vydání: Przyczynek do historii radości. Překlad: Olga Czernikow. Amaltea, Wrocław 2017.

Kobold
Práva prodána do Polska.

Soupis všech cizojazyčných vydání na: http://denemarkova.cz/about/