Festivaly, konference, moderování, spolupráce s vysokoškolskými pracovišti

Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy studijního střediska. Zahrádky u České Lípy. Letní škola pro rakouské bohemisty: přednášky Theater, Film und Literatur (Gefährliche Bekanntschaften) v letech 1997 a 1998.

Deutsch-polnisch-tschechische Übersetzerwekstatt 2003 im Europäischen Übersetzer-Kollegium Strahlen vom 31. 10. bis zum 10. 11. 2003. Träger: Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V. Gefördert von der Robert Bosch Stiftung. Přednášky v oboru překladu divadelních her z němčiny do češtiny.

Vedení překladatelské dílny DAMU a DILIA. Září–červen 2005.

LESENACHT. Spisovatelka Radka Denemarková v česko-německé školce, Hradešínská 15, Praha 2. Tvůrčí dílna. Ve spolupráci s Prager Literaturhaus. 17. 4. 2009.

Dvoudenní literární modul (literatura a film) pro studenty scenáristiky FAMU. Je autor oběť nebo pachatel?. 23. a 24. 4. 2009.

Od září 2009 do června 2014 přednášky a semináře na Literární akademii Josefa Škvoreckého.

4. PEGNITZER WORTSPIELE. Diskuze a čtení (s Jaroslavem Rudišem). Březen 2010.

Literární pásmo Ať se každej stará sám o sebe I… aneb I když se mošt chová naprosto absurdně, nakonec se přesto promění ve víno. Pražský literární dům. Prezentace výsledků seminářů Tvůrčího psaní Radky Denemarkové. Studenti prezentovali práce, které vznikly v semináři Radky Denemarkové na Literární akademii Josefa Škvoreckého. 26. 4. 2010.

FÓRUM PRO ČESKO-RAKOUSKÝ DIALOG. Společná minulost. Blok výstav, přednášek a dalších akcí k soužití českého a německého živlu v Českých zemích s těžištěm v Brně. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 14. 5. 2010.

20. FESTIVAL spisovatelů Praha. Motto: Kacířství a rebelie. 5. 6. 2010 (Autogramiáda, Big Ben Bookshpp). 7. 6. 2010 (Hovory na téma My. Městská knihovna Praha, s Róbertem Gálem a Michalem Ajvazem). 8. 6. 2010 (Autorské čtení z knihy Peníze od Hitlera, Nová scéna Národního divadla). www.pwf.cz

Seminář tvůrčího psaní. 29. 6. 2010. Gymnázium Jana Amose Komenského, Vídeň.

BOSKOVICE. 24-hodinové čtení z knih Peníze od Hitlera a dalších, na podporu židovských památek (v Boskovicích, Polné, Úštěku ad.) 10.–11. 7. 2010. V rámci 18. ročníku festivalu pro židovskou čtvrť, Boskovice 2010. Pořádá Unijazz. (Viz: čtk: Denemarková četla, četla, až se skoro učetla. Lidové noviny, 13. 7. 2010).

BERLÍN, Německo. 10. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN. 15.–25. 9. 2010. Čtení (moderace: Gabrielle von Arnim) a diskuse: „Visegrad Visibility“ – an international literary reading and talk at the International Literaturfestival Berlin.

KNIŽNÍ VELETRH FRANKFURT AM MAIN. Buchmesse/Knižní veletrh. Čtení. Romanfabrik e. V., Hanauer Landstrasse 186, 603 14 Frankfurt am Main. 7.–9. 10. 2010

Konference UMĚLCI: PROSTŘEDNÍCI ZMĚNY?. Národní technická knihovna Praha, 30. 9. 2010. Debata osobností z různých oblastí umění (divadlo, literatura, vizuální umění) spolu s kritiky a odborníky z ČR a Německa, kteří by měli diskutovat vliv současného umění na společnost. V rámci konference se uskuteční filmový večer Máte právo vědět a výstava Obhájci lidských práv v Rusku. Konference se uskuteční v rámci Dnů Heinricha Bölla v Praze – Umění a společnost, které připravila pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung spolu s Goethe-Institutem v Praze, Institutem umění a dalšími partnerskými organizacemi. www.boell.cz

Mrtvorozená Eliška Frankensteinová. Moderování večera s rakouským spisovatelem Michaelem Stavaričem. Diskuze o překladech. Rakouské kulturní forum Praha, 2010.

GOETHE AUTOMAT. Goethe Institut. Čtení. 27. 11. 2010.

Literární pásmo Ať se každej stará sám o sebe… aneb I když se mošt chová naprosto absurdně, nakonec se přesto promění ve víno II. 26. 4. 2011. Pražský literární dům. Prezentace výsledků seminářů Tvůrčího paní Radky Denemarkové. Studenti prezentovali práce, které vznikly v semináři Radky Denemarkové. Akce Literární akademie Josefa Škvoreckého.

Literární pásmo Ať se každej stará sám o sebe… aneb I když se mošt chová naprosto absurdně, nakonec se přesto promění ve víno III. 13. A 14. 12. 2011. Pražský literární dům. Prezentace výsledků seminářů Tvůrčího paní Radky Denemarkové. Studenti prezentovali práce, které vznikly v semináři Radky Denemarkové. Akce Literární akademie Josefa Škvoreckého.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ CENA WALTERA SERNERA. Členka poroty s Olgou Stehlíkovou a Petrem Borkovcem 8. ročníku soutěže pro studenty středních škol o nejlepší dosud nepublikovanou povídku. Festival spisovatelů Praha. Duben 2012.

TO PLEASE A CZECH SHADOW. Debata s účastníky kongresu bohemistů o překládání, překladatelích, přeložitelnosti, a také kráse a současné české literatuře v zahraničí. Pořadatelé: Literární akademie Josefa Škvoreckého, Svět knihy, Pražský literární dům autorů německého jazyka, Café Fra. 16. 5. 2012.

LITERÁRNÍ PÁSMO. Prezentace semináře tvůrčího psaní Radky Denemarkové na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Parník Praha na Vltavě (20.00–24.00), 16. 5. 2012.

JÁCHYMOV. Moderování čtení rakouského spisovatele Josefa Hasslingera na Světě knihy (uvedení románu Jáchymov), 18. 5. 2012. A překlad ukázky pro Noc s literaturou (čteno Janem Budařem).

OUT OF HOME. Dílny tvůrčího psaní pro děti dětských domovů v rámci 6. ročníku projektu Out of Home. Praha. 25. 5. 2012.

ABY SLOVA NEPODVÁDĚLA. Zahajovací proslov k výstavě Ďábelský kruh slov o Hertě Müller. Goethe Institut Praha. 9. 6. 2012.

EUROPE THROUGH THE EYES OF WRITERS. Europe – the Final Countdown or Resurrection Time? Reclaiming the European Project. Brusel. Sofitel Brussels Europe. Place Jourdan 1. Radka Denemarková (Czech Republic), Tanja Dückers (Germany), Hilde Keteleer (Belgium/Flanders). 20. 6. 2012.

FORUM 2000. Praha, 23. 10. 2012. Galerie Langhans. S ukrajinskými spisovateli Mykolou Rjabčukem a Jurijem Andrjuchovyčem.

STŘEDOEVROPSKÉ FORUM 2012. Bratislava. Divadlo Astorka. Diskuze: Zygmunt Bauman, Pascale Bruckner, Radka Denemarková, György Konrad, Ivan Havel, Adam Michnik, Andrzej Stasiuk, Jiřina Šiklová, Oksana Zabužko ad. 15.–19. 11. 2012.

CENTRUM TEORETICKÝCH STUDIÍ. Praha, leden 2013. Přednáška Jazyk jako mystifikace. Úvodní slovo: Ivan Havel.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA. Seminář o překladu. České Budějovice. 8.–9. 1. 2013.

OUT OF HOME. Dílny tvůrčího psaní pro děti dětských domovů v rámci 6. ročníku projektu Out of Home. Praha, Nová scéna Národního divadla. 25. 5. 2013.

GOETHE INSTITUT. Diskuze s Oksanou Zabužko (Ukrajina) a Thomasem Medicusem (Německo) na téma Paměť, trauma a její narativy mezi národním vzpomínáním a evropskou kulturou vzpomínání. Moderátor: Alexander Kratochvil (Berlín). 29. 5. 2013.

LESENACHT. Spisovatelka Radka Denemarková v česko-německé školce, Hradešínská 15, Praha 2. Ve spolupráci s Prager Literaturhaus. 1. 6. 2013.

KONGRES ŽEN. Diskuze s Radkou Denemarkovou a Adrianou Krnáčovou. Praha, 15. 6. 2013.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ HANUŠE JELÍNKA, PŘÍBRAM. Posouzení prací a předání cen. 5. 10. 2013.

LIBEREC. Konference na téma Traumata minulosti v současné společnosti. Přednáška: Vyrovnávání se se společenskými traumaty v české literatuře / Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Traumata in der tschechischen Literatur. Technická univerzita Liberec. Pořadatelé: Konrad Adenauer Stiftung a Ackermann- Gemeinde. Účastníci: Radka Denemarková, Jan Hartl, Michal Podzimek, Vladislav Chvála, Joerg Bernig, Adrian Portmann von Arburg. 19. 11. 2013.

STUDENTSKÁ THÁLIE. Členka poroty literární soutěže pro studenty středních a vysokých škol. Vyhlášení výsledků: Nová scéna Národního divadla, Praha. 2. 3. 2014.

LITERATURA A MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Přednáška a seminář. 12. 5. 2014.

SVĚT KNIHY. Diskuze o tvorbě Arnošta Lustiga. Radka Denemarková, Karel Hvížďala, Eva Lustigová. Moderátor: Josef Chuchma. 17. 5. 2014.

OUT OF HOME. Dílny tvůrčího psaní pro děti dětských domovů v rámci 7. ročníku projektu Out of Home. Praha, Nová scéna Národního divadla. 24. 5. 2014.

LESENACHT. Spisovatelka Radka Denemarková v česko-německé školce, Hradešínská 15, Praha 2. Ve spolupráci s Prager Literaturhaus. 6.–7. 6. 2014.

TRENČÍN. FESTIVAL POHODA. Čtení (literární stan Martinus). Moderátor: Viktor Suchý. 11. 7. 2014.

BERLÍN. Německo. Pódiová diskuse GENERACE NADĚJE k 25. výročí pádu berlínské zdi. Collegium Hungaricum. (Die Podiumdiskussion im Collegium Hungaricum mit dem Thema Generation Hoffnung. Literatenrunde zum 25. Jahrestag des Mauerfalls). Radka Denemarková, Michael Stavarič, Tomasz Różycki. Moderátor: Jörg Plath, literární redaktor Frankfurter Allgemeine Zeitung und Neue Zürcher Zeitung. 18. 11. 2014.

LITOMĚŘICE. Výroční konference ČESKO-NĚMECKÉHO DISKUSNÍHO FÓRA. Úvodní diskusní příspěvek s Felixem Kolmerem. Česko-německé diskuzní fórum bylo založeno 1997 v souvislosti s Česko-německou deklarací (die Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gespraechsforums in Litoměřice/Leitmeritz): Česko-německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost. (Christian Schmidt, Peter Becher, Radka Denemarková, Petr Pithart, Alexander Vondra, Ondřej Matějka, Luděk Sefzig ad.). Pořadatelé: Forum 2000 a Česko-německé diskuzní fórum. 22. 11. 2014.

|zpět na začátek stránky|